Άγιος Γεώργιος

ag-georgios-feron
Τέως Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, με πληθυσμό 1000 κατοίκων περίπου. Βρίσκεται ανατολικά του Βελεστίνου και απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από το Βελεστίνο. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων απασχολείται στο Δημόσιο και τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα επιχειρήσεων. Στην περιοχή του βρίσκεται η Β΄Βιομηχανική Περιοχή και το στρατιωτικό εργοστάσιο αρμάτων 304 ΠΕΒ.