Κοκκαλέικα

Βρίσκεται κτισμένο πάνω στην κορυφή μικρού εξέχοντος λόφου μεταξύ Αερινού και Αγίου Δημητρίου. Με την προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) στην Ελλάδα έγινε τσιφλίκι του Μαργ. Αποστολίδη. Το χωριό ονομαζόταν στο πρόσφατο παρελθόν Παλιούρι, αλλά μετονομάστηκε σε Κοκκαλέϊκα γιατί με την ίδια ονομασία υπήρχε και άλλος οικισμός στο νομό.