Απασχόληση

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου εμφανίζει υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και χαμηλά ποσοστά στον τριτογενή τομέα. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων των Τοπικών Κοινότητων του Δήμου Ρήγα Φεραίου απασχολείται σε δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Τοπικές Κοινότητες Περιβλέπτου και Καναλίων (ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 80,86% και 64,96% αντίστοιχα). Αντίθετα, η Δ.Κ. Βελεστίνου εμφανίζει χαμηλό ποσοστό στον πρωτογενή τομέα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Τ.Κ., και υψηλό ποσοστό στον τριτογενή τομέα, γεγονός που απορρέει από την ύπαρξη διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ως πρωτεύουσα του δήμου. Επιπλέον, οι κάτοικοι των Δ.Κ. Κερασέας και Αγίου Γεωργίου απασχολούνται σε σημαντικό ποσοστό στο δευτερογενή τομέα.
Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης

Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Δε δήλωσαν κλαδο οικονομικής δραστηριότητας
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 42,74% 18,42% 34,62% 4,23%
Δημοτική Ενότητα Κάρλας 48,46% 16,13% 30,32% 5,09%
Τ.Κ. Στεφανοβικείου 48,62% 11,35% 34,51% 5,52%
Τ.Κ. Καναλίων 64,96% 14,60% 20,19% 0,24%
Τ.Κ. Κερασέας 40,56% 28,67% 20,98% 9,79%
Τ.Κ. Ριζομύλου 37,82% 19,74% 35,42% 7,01%
Δημοτική Ενότητα Φερών 37,48% 20,01% 38,75% 3,76%
Δ.Κ. Βελεστίνου 20,43% 23,20% 51,23% 5,15%
Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών 37,32% 27,41% 30,90% 4,37%
Τ.Κ. Αερινού 54,12% 18,82% 27,06% 0,00%
Τ.Κ. Μικρού Περιβολακίου 69,90% 9,71% 18,45% 1,94%
Τ.Κ. Περιβλέπτου 80,86% 5,39% 13,21% 0,54%
Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου 54,29% 20,57% 23,43% 1,71%
Τ.Κ. Κεραμιδίου 54,29% 20,57% 23,43% 1,71%