Άγιος Δημήτριος

Στην τουρκοκρατία υπάγονταν διοικητικά στο Κατηλίκιο του Βελεστίνου και ονομαζόταν Ουσλάρ.
Μια πρώτη αναφορά με στοιχεία για την ιστορική συνέχεια του χωριού, μας δίνει ο Δωρόθεος Σχολάριος μητροπολίτης Δημητριάδος (1856-1871), που μας πληροφορεί ότι είναι χωριό ιδιόκτητο, έχει 12 οικογένειες, 60 κατοίκους και οχι εκκλησία. Με την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα (1881) βρέθηκε να είναι τσιφλίκι του Μαργ. Αποστολίδη.
Μια περίπου δεκαετία αργότερα, ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης στον «Προμηθέα» του 1892 μας αναφέρει ότι είναι χωριό ιδιόκτητο, έχει 200 κατοίκους και εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Στις αρχές του 20ου αι. δόθηκε η ονομασία «Άγιος Δημήτριος» από τον πολιούχο Άγιο του χωριού και σήμερα υπάγεται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.