Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου
Αρμοδιότητες Γραφείου Τύπου

 • Ενημερώνει τους δημότες και γενικά το κοινό για την δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής και το επιτελούμενο έργο της.
 • Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής πληροφοριών που αφορούν το Δήμο.
 • Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου, Κεντρικής Υπηρεσίας και Δημοτικών Κοινοτήτων και παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο.
 • Απαντά γραπτά σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, όπου χρειάζεται στα σχόλια των εφημερίδων, περιοδικών και Ηλεκτρονικού Τύπου, που αφορούν την Δημοτική Αρχή και γενικά στο Δήμο.
 • Φροντίζει για την δημοσίευση των διακηρύξεων και των ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τον Τοπικό Τύπο για τοπικά θέματα.
 • Παραλαμβάνει τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο καθώς και όλα τα έντυπα που αποστέλλονται στον Δήμο και επιμελείται της καθημερινής αποδελτίωσής τους.

Επικοινωνία:

 • Ευαγγελία Οικονόμου
 • Τηλ : 24253 – 50211
 • Φαξ : 24250 – 22870
 • E-mail : d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr