Ειδικοί Σύμβουλοι

Παπαδάμ Ανδρομάχη
MSc, Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ. 24253-50230

Γεωργαλιού Γιασεμή
Δομικός
Τηλ. 24253-50211