Συνεργάτες Γραφείου Δημάρχου

Παπαδάμ Ανδρομάχη
MSc, Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ. 24253-50230

Γεωργαλιού Γιασεμή
Nομικός
Τηλ. 24253-50211