ΚΑΠΗ

Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου υπάρχουν τέσσερα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου. Παρέχεται Ψυχολογική στήριξη, Ιατρική και Nοσηλευτική φροντίδα σε όλα τα μέλη.
Επίσης διοργανώνονται ψυχαγωγικά προγράμματα (εκδρομές, περίπατοι, ομιλίες, γιορτές,  κ.λ.π.), με σκοπό την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων.
ΚΑΠΗ Βελεστίνου, τηλ: 24250-
ΚΑΠΗ Καναλίων, τηλ: 24280-
ΚΑΠΗ Ριζομύλου, τηλ: 24250-
ΚΑΠΗ Στεφανοβικείου, τηλ: 24250-