Τοπικά Συμβούλια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Παπατόλιας Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.
2  Χατζής Γεώργιος ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Κολοκοτρώνης Χρήστος ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4  Μακρονάσιος Δημήτριος ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
5  Μπατακόγιας Βασίλειος ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Μπεφάνης Κλεάνθης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Αποστόλου Άρης ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Φάκκα Βασιλική ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1 Σδρούλιας Μιχαήλ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Βουλάγκας Στέργιος ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Μπαλαμώτης Βασίλειος ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1 Ιβανούδης Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Θεοχάρης Γεώργιος ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Κακαζιάννης Ζήσης ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Ακριβούσης Βασίλειος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Καρατζιώλης Ιωάννης ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Ντάφος Αριστοτέλης ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Κατσίμπαλης Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Γαλάτος Χρήστος ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Βλασταρίδου Κωνσταντία ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Νασιάκος Αθανάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Μανταλιάς Γεώργιος ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Καναλιώτης Ξενοφών ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΝΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Μπλέτσας Κωνσταντίνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Μπάτης Πέτρος ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Αθανασόπουλος Ιωάννης ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Γάτος Νικόλαος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.
2  Τσιάτσιος Ηλίας ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Μαυροειδής Αθανάσιος ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ.
1  Χασιώτη Αντωνία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ