Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Για θέματα επιμόρφωσης μπορείς να απευθυνθείς στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που έχουν αναλάβει οι Δήμοι. Μέσα από τα παραπάνω κέντρα οι Δήμοι προσφέρουν στους δημότες τους εύστοχα, έγκυρα, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα.
Μερικά από τα πεδία που καλύπτουν είναι:
• Οικονομικός Εγγραμματισμός
• Επιχειρηματικότητα
• Πράσινη Ανάπτυξη/Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Ξένες Γλώσσες
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
• Ειδικά Προγράμματα Ευάλωτων Ομάδων
• Συμβουλευτική Οικογένειας
• Πολιτισμός και Δράση
• Προγράμματα 55+ και άλλα προγράμματα

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε καθημερινά 9:00- 13:00 στο ΚΔΒΜ Δήμου Ρήγα Φεραίου (εντός ΚΕΠ-Ρήγα Φεραίου 64)
Τηλ. 2425024290
Υπεύθ. Αντιδήμαρχος: Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος τηλ. 6977663200
Υπεύθ. Εκπαίδευσης: Ζήση Αντιγόνη τηλ. 6977064213
email: kdvm201@gmail.com
Για τα προγράμματα του Δήμου εδώ