Εκπαίδευση

Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου υπάρχουν 11 νηπιαγωγεία εκ των οποίων 3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 7 στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
Νηπιαγωγεία Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΔΕ Κάρλας 1ο Νηπ. Κάρλας-Στεφανοβικείου 2/θ
2ο Νηπ. Κάρλας-Ριζομύλου 1/θ
3ο Νηπ. Κάρλας-Καναλίων 2/θ
ΔΕ Κεραμιδίου Νηπ. Κεραμιδίου 1/θ
ΔΕ Φερών 1ο Νηπ. Φερών-Βελεστίνου 2/θ
2ο Νηπ. Φερών-Βελεστίνου 2/θ
3ο Νηπ. Φερών-Αγ. Γεωργίου Φερών 1/θ
4ο Νηπ. Φερών-Αερινού 1/θ
5ο Νηπ. Φερών-Χλόης 1/θ
6ο Νηπ. Φερών-Περιβλέπτου 1/θ
7ο Νηπ. Φερών-Μ. Περιβολακίου 1/θ

 
Στην περιοχή λειτουργούν 8 δημοτικά σχολεία που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των μαθητών (3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 4 στη Δημοτική Ενότητα Φερών).
 
Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ρήγα Φεραίου
 

ΔΕ Κάρλας 1ο Δ.Σ. Κάρλας – Στεφανοβικείου  6/θ
2ο Δ.Σ. Κάρλας-Ριζομύλου  6/θ
3ο Δ.Σ. Κάρλας-Καναλίων  5/θ
ΔΕ Κεραμιδίου Δ.Σ. Κεραμιδίου 1/θ
ΔΕ Φερών 1ο Δ.Σ. Φερών-Βελεστίνου 6/θ
2ο Δ.Σ. Φερών “Ρήγας Βελεστινλής” Βελεστίνου 6/θ
3ο Δ.Σ. Φερών-Αγ. Γεωργίου Φερών 3/θ
4ο Δ.Σ. Φερών-Αερινού 2/θ

 
Στο Δήμο λειτουργούν 3 Γυμνάσια (Βελεστίνο, Στεφανοβίκειο, Κανάλια), 2 Λύκεια (Βελεστίνο, Κανάλια) και 1 ΕΠΑΛ (Βελεστίνο). Επιπλέον, στην περιοχή του Βελεστίνου υπάρχει το αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στην υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.