Τηλέφωνα Δήμου

Τηλεφωνικό Κέντρο 24253 50200
FAX 24250 22870
Γραφείo Δημάρχου
Δήμαρχος 24253 50201
Γραμματεία Δημάρχου
24253 50211 d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr
24253 50209
Ληξιαρχείο
24253 50210
Πρωτόκολλο
24253 50216
Δημοτολόγιο
24253 50204
Γραφείο Προσωπικού
24253 50220
Οικονομική Υπηρεσία
24253 50217
Έσοδα
24253 50218
Εισπράκτορας
24253 50216
Ταμίας
24253 50206
Αποφάσεων Δ.Σ.
24253 50223
Αποφάσεων Ο.Ε.
24253 50225
Αποφάσεων Ε.Π.Ζ.
24253 50225
Τμήμα Αλλοδαπών
24253 50215
Υπεύθυνος Νομικών Προσώπων
24253 50213
Τεχνική Υπηρεσία
24253 50226
24253 50228
24253 50229
24253 50230
Γεωπόνος
24253 50220
Επόπτης Καθαριότητας – Ανταποκριτής ΟΓΑ
24250 24290