Χρήσιμα τηλέφωνα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κέντρο Υγείας Βελεστίνου 24250 22222
Περιφερειακό ιατρείo Αγίου Γεωργίου 24250 23838
Περιφερειακό ιατρείo Αερινού 24250 22761
Περιφερειακό ιατρείo Στεφανοβικείου 24250 41234
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Αστυνομικό τμήμα Βελεστίνου 24250 23333
Κλιμάκιο 24250 22199
ΟΤΕ 24250 22135
ΕΛΤΑ 24250 22647
ΙΚΑ 24250 22820
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24250 22205
ΕΘΝΙΚΗ 24250 23006