Μουσεία

Μουσείο: Εκθεσιακό Κέντρο «Ρήγας Βελεστινλής»

Τοποθεσία: Βελεστίνο

Τηλ. επικοινωνίας: 24253-50211

E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας : Γραφείο Δημάρχου

Σύντομη Περιγραφή : Συναντούμε ένα από τα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή και πλούσιο υλικό για την ζωή και το έργο του.

Μουσείο: Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ριζομύλου

Τοποθεσία: Κοινοτικό Κατάστημα Ριζομύλου

Διεύθυνση : Ριζόμυλος Ν. Μαγνησίας

Τηλ.επικοινωνίας: 2425350223, 2425350211

E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας : Λάμπρος Μπόκας, Γιάννης Λουλούδης

Σύντομη Περιγραφή : Συλλογή ιστορικών, λαογραφικών στοιχείων, αντικειμένων, κειμηλίων από την ιστορική παράδοση των κατοίκων του Ριζομύλου.

Μουσείο: Λαογραφικό Μουσείο Στεφανοβικείου

Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία Στεφανοβικείου

Διεύθυνση : Στεφανοβίκειο Ν. Μαγνησίας

Τηλ. επικοινωνίας: 6976592387, 2425350211

 E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : π. Νικηφόρος Ντατζιόπουλος

Σύντομη Περιγραφή : Συλλογή ιστορικών, λαογραφικών στοιχείων, αντικειμένων, κειμηλίων από την ιστορική και λαογραφική παράδοση των κατοίκων του Στεφανοβικείου.

Μουσείο: Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Κερασιάς (Κ.Ι.ΠΟ.ΚΕ)

Τοποθεσία: Είσοδος Κερασιάς

Διεύθυνση : Κερασιά  Ν. Μαγνησίας

Τηλ. επικοινωνίας: 6978557617, 2425350211

 E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Αντωνία Χασιώτη

Σύντομη Περιγραφή : Έκθεση αντικειμένων που αφορούν ιστορικά, πολιτιστικά και άλλα θέματα της Κερασιάς.

Μουσείο: Κέντρο Έρευνας και Προστασίας Αυτοφυούς Ορχιδέας

Τοποθεσία: Είσοδος Κερασιάς

Διεύθυνση : Κερασιά  Ν. Μαγνησίας

Τηλ. επικοινωνίας: 6973046632, 2425350211

 E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ελένη Παπαδημητροπούλου

Σύντομη Περιγραφή : Ανάδειξη και προστασία του χλωριδικού πλούτου που αφορά τα ορχεοειδή και γνωριμία του άγνωστου πλούτου της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής στο ευρύτερο κοινό.

Μουσείο: Μουσείο Ηλία Λεφούση

Τοποθεσία: Είσοδος Κερασιάς

Διεύθυνση : Κερασιά  Ν. Μαγνησίας

Τηλ. επικοινωνίας: 6973046632, 2425350211

 E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ελένη Παπαδημητροπούλου

Σύντομη Περιγραφή : Περιλαμβάνει το σύνολο του συγγραφικού έργου του συγγραφέα, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα.

Μουσείο: Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και Μαυροβουνίου (Μουσείο Κάρλας)

Τοποθεσία: Είσοδος Καναλίων

Διεύθυνση : Κανάλια Ν. Μαγνησίας

Τηλ. επικοινωνίας: 2428073856, 2425350211

 E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Σύντομη Περιγραφή : Γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα) και τη μακρόχρονη αλληλεπίδρασή του με την ανθρώπινη παρουσία, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη του μοναδικού πολιτισμού της περιοχής λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου.

Μουσείο: Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας

Τοποθεσία: Κέντρο Καναλίων

Διεύθυνση : Κανάλια Ν. Μαγνησίας

Τηλ. επικοινωνίας: 6977334733, 2425350211

 E-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ., Σωτήριος Γκανάτσιος

Σύντομη Περιγραφή : Ιστορία της λίμνης Κάρλας, τρόπος ζωής των παρακάρλιων κατοίκων, αποξήρανση λίμνης.