Μουσεία

Μουσείο γεωργικών εργαλείων και παραδοσιακής τεχνολογίας Βελεστίνου
Η ιστορία του Μουσείου Γεωργικών Εργαλείων και παραδοσιακής τεχνολογίας του Βελεστίνου ξεκίνησε το 1986. Φιλοξενεί 2.000 αντικείμενα πολλών εργαστηρίων τα οποία διατίθενται «κατά χώραν» αλλά και πολλών άλλων ακόμη που φυλάσσονται από τους κατοίκους στα σπίτια τους.