για το πρόγραμμα Εθελοντισμού του Δήμου

ethelontismos
Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Το Εθελοντικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό να ωφελήσει τους Δημότες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.  Η Εθελοντική δράση αναλαμβάνεται μέσω της ελεύθερης βούλησης του Εθελοντή, χωρίς εξαναγκασμό και αποτελεί πάντα ζήτημα επιλογής. Η Εθελοντική εργασία δεν αμείβεται υλικά αλλά ηθικά.
Οι Εθελοντές του Δήμου Ρήγα Φεραίου, θα απασχοληθούν σε διάφορους τομείς, όπως Κοινωνική Μέριμνα, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Περιβάλλον, Υγεία, Αθλητισμός, Τουρισμός, παρέχοντας ορισμένες από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες Εθελοντικού χαρακτήρα.
Η Εθελοντική εργασία μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε συστάσεις, να εφαρμόσετε δεξιότητες που αποκτήσατε, να εμπλουτίσετε τις εμπειρίες σας σε ένα νέο πεδίο. Πάνω από όλα όμως, η Εθελοντική εργασία σας δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρετε τη βοήθειά σας στον τόπο σας και στους συμπολίτες σας.
Χωρίς Εθελοντές, δεν είναι δυνατή η παροχή πολλών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου εκτιμά ιδιαίτερα τη βοήθεια των Εθελοντών, το ίδιο και οι δημότες οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών.
Ως εθελοντές είστε σημαντικοί για μας και τιμούμε τη συνεισφορά σας, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος. Ο χρόνος που θα προσφέρετε θα εκτιμηθεί και σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες ή τις ανησυχίες σας.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου και στο τηλ. 24250 –

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ.