για αντικατάσταση λάμπας

Επικοινωνήστε με την :
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συντήρησης Έργων
Τηλ: 24253-50229
e-mail: vaggelis.karamperis@0714.syzefxis.gov.gr