πως θα πετάξω κάτι ογκώδες

Το φαινόμενο της παρουσίας παλαιών επίπλων και στρωμάτων πεταμένα στους δρόμους, τα οποία εμποδίζουν την κυκλοφορία των πολιτών και αποτελούν εστία ρύπανσης, είναι πολύ συχνό. Η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι απλή και αποτελεί δείγμα του πολιτισμού μας.
Ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας της Δημοτικής ή Τοπικής  Κοινότητας που ανήκουμε, αρκεί ώστε να διευκρινιστεί η ώρα που μπορούμε να βγάλουμε το ογκώδες αντικείμενο που επιθυμούμε να απορρίψουμε.