Βοήθεια στο Σπίτι

voitheiastospiti

 

Δήμος Ρήγα Φεραίου –  Βοήθεια στο Σπίτι

Το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αποτελεί κοινωνικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας παρέμβασης ιατροκοινωνικής φροντίδας και προστασίας συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι, έχοντες ποσοστό αναπηρίας >67%.

Απευθύνεται σε περιπτώσεις πολιτών, ημιαυτοεξυπηρετούμενων, που μπορούν αξιοποιώντας και τις υπηρεσίες του προγράμματος (πρωτοβάθμια φροντίδα), να αποφύγουν την ιδρυματοποίηση τους (δευτεροβάθμια φροντίδα) και να παραμείνουν στο οικείο οικογενειακό –κοινωνικό περιβάλλον, που αυτό αποτελεί και τον πρωτεύοντα στόχο του προγράμματος.

Συνοπτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης – όπως προκύπτουν από τον αρχικό σχεδιασμό συνίστανται στους ακόλουθους τρεις άξονες παρέμβασης, ανάλογα με την ειδικότητα:

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)

Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας-αξιολόγηση περιστατικών, καταμερισμός και εποπτεία έργου, συντονισμός υπηρεσιών, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική, άσκηση Κοινωνικής εργασίας με Άτομα και Οικογένεια (ΚΕΑ, ΚΕΟ), διεκπεραίωση προνοιακών ζητημάτων, συνοδείες, καταγραφή στατιστικών στοιχείων και τήρηση αρχείου, σύσταση και έλεγχος εθελοντικού δικτύου, συνεργασία με τοπικούς φορείς, οργανισμούς , ΜΚΟ, κ.α

– ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ)

Καταγραφή και αξιολόγηση της κλινικής εικόνας των ασθενών, έλεγχος, εποπτεία χορήγησης φαρμάκων, συντονισμός εξετάσεων, ενεσοθεραπεία, περιποίηση κατακλίσεων, συνοδείες, μέτρηση ζωτικών σημείων, υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, συνταγογραφήσεις κ.α

– ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ( 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ)

Οικιακή και ατομική υγιεινή, πληρωμές λογαριασμών, εξωτερικές εξυπηρετήσεις, αγορές σε λαϊκή και super market, συνταγογραφήσεις κ.α

Το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Ρήγα Φεραίου, λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2004.

Το «ΒΣΣ» σε συνέργεια και με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, αποτελεί ένα μέτωπο αντίστασης στα οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα καθώς και κοινωνικής προστασίας σε πλήθος συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ωστόσο τα αιτήματα βοήθειας, που καταγράφονται, καθημερινά πληθαίνουν. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» , προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εθελοντικής δράσης σε όσους έχουν περίσσεμα ψυχής, ενέργειας και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Σε όλους όσοι πιστεύουν ότι οι συγκροτημένες κοινωνίες ευημερούν και όταν βασίζονται στην κοινωνική αλληλεγγύη και την προσφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.

Συντονιστής προγράμματος -Πληροφορίες – Επικοινωνία με την κα. Χασιώτη Αντωνία  στο τηλ: 24250 23794  (Καθημερινά 8:00 -12:00 π.μ)