Κοκκίνα

kokkina
Η αρχαιότερη αναφορά για την ιστορία του χωριού είναι ότι στην Τουρκοκρατία υπάγονταν στο Κατηλίκιο του Βελεστίνου. Γύρω στο 1860 ο μητροπολίτης  Δημητριάδος Δωρόθεος Σχολιάρος μας πληροφορεί ότι είχε 10 οικογένειες, 60 κατοίκους και εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η Κοκκίνα μετά το 1881 βρέθηκε να είναι τσιφλίκι του μεγαλοτσιφλικά της εποχής εκείνης  Μαργ. Αποστολίδη, που μάλιστα είχε κτίσει στην Κοκκίνα το «κονάκι» του, ένα διώροφο μέγαρο, όπου φιλοξενούσε τακτικά  Έλληνες και ξένους επισήμους.
Σήμερα η Κοκκίνα υπάγεται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου και οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία με σύγχρονες, αποδοτικές και δυναμικές καλλιέργειες.