Υπηρεσίες Δήμου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο 24250 50200
ΦΑΞ 24250 22870
Γραφείο Δημάρχου 24250 50211
Δημοτολόγιο 24250 50204
Ληξίαρχος 24250 50215
Πρωτόκολλο 24250 50216
Ταμείο 24250 50206
Προμήθειες 24250 50203
Οικον. Υπηρεσία 24250 50218
Λογιστήριο 24250 50217
Γεωπόνος 24250 50220
Γραφείο Προσωπικού 24250 50222
Τεχνική Υπηρεσία 24250 50226/228/230
Νομικό Πρόσωπο 24250 50213
Υπηρεσία Πρασίνου 24250 50229
Δ.Ε. Κάρλας – Κοινότητα Στεφανοβικείου 24250 41205

24250 502100

Δημοτική Ενότητα Κάρλας (φαξ) 24250  41632
Ληξίαρχος Κάρλας 24253 50109
Κοινότητα Ριζομύλου 24250 31201

24250 31488

Κοινότητα Καναλίων 24280 73343
Κοινότητα Κερασιάς 24280 73460
Κοινότητα Κεραμιδιού 24280 73752
Κοινότητα Περιβλέπτου 24250 51210
Κοινότητα Μ.Περιβολακίου 24250 23020
Κοινότητα Αγ. Γεωργίου 24250 22491
Κοινότητα Αερινού 24250 22780
ΚΕΠ Φερών 24250 24290
ΚΕΠ Κάρλας 24250 41603

24250 41606

Βοήθεια στο Σπίτι 24250 24290
Κέντρο Κοινότητας 24250 23794
ΔΕΥΑΡΦ 24250 23245