Αιτήματα πολιτών

Αιτήματα Πολιτών

Η υπηρεσία “Αιτήματα Πολιτών” παρέχει στο Δημότη μας τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα αιτήματα του. Τα αιτήματα σχετίζονται με τις παρεχόμενες από το Δήμο μας Υπηρεσίες, όπως π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, εξουσιοδοτήσεων κ.ά.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας.

* Όταν η επιλογή σας ετοιμαστεί από το αρμόδιο τμήμα θα ειδοποιηθείτε στο τηλέφωνο που μας δώσατε ώστε να την παραλάβετε άμεσα.