Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων

Εναρκτήριο γεγονός
Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας, ή
η τηλεφωνική αίτηση του πολίτη στο 15190 ή
απευθείας τηλεφώνημα στο τμήμα ή
αίτηση Online
Αποτέλεσμα Διαδικασίας
Φεύγουν τα προβλεπόμενα οχήματα με τους αντίστοιχους εργάτες. Η διαδρομή είναι καθορισμένη (200 περίπου κάδοι ανά όχημα).
Πηγαίνουν τα συνεργεία καθαρισμού στο μέρος που έχει προγραμματιστεί ή στο χώρο που τους έχουν καλέσει.
Μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.