Σπιρομέτρηση στους εργαζόμενους του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Σπιρομέτρηση στους εργαζόμενους του Δήμου Ρήγα Φεραίου

spirometrisi
Προληπτικό ιατρικό έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση) στους εργαζόμενους του Δήμου Ρήγα Φεραίου θα πραγματοποιήσει η ιατρός εργασίας του Δήμου κα Μαρία Φυσαράκη, σε συνεργασία με Ομάδα Ιατρών της Πνευμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.) και της Πνευμονολογικής Εταιρείας Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) στο Βελεστίνο στις 18 Φεβρουαρίου 2015, στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικού Νόμου και σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ρήγα Φεραίου.
Ο έλεγχος, που θα πραγματοποιηθεί σε ειδική Κινητή Μονάδα Σπιρομέτρησης, αφορά τις κατηγορίες υψηλού κινδύνου δηλαδή εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Πρασίνου κλπ.