Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

69ac0b28c65484ef5737e9867532d1efepisitt500
Από 15 Ιουλίου έως και 5 Αυγούστου 2015 γίνονται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.
Η Κοινωνική Σύμπραξη Μαγνησίας με επικεφαλής το Δήμο Βόλου υλοποιεί δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ωφελούμενων στο πρόγραμμα είναι να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το έτος 2015.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Ταυτότητα, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των δικαιούχων και των εξαρτώμενων μελών τους, εκκαθαριστικό 2015, ΕΝΦΙΑ.
Ωφελούμενοι των παροχών είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση ή οικογένειες με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
Εισοδηματικά κριτήρια:
1) 3000 € ετησίως για μεμονωμένα άτομα.
2) 4500 € ετησίως για ζευγάρι, +1500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος ή +900 € για κάθε ανήλικο.
3) Περιουσιακά κριτήρια: ακίνητη περιουσία έως 115000 € κατ’ άτομο, + 20000 € για κάθε επιπλέον ενήλικα, + 15000 € για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος και με ανώτατο όριο το ποσό των 250000 €.
4) Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή της οικογένειας να μην υπερβαίνει για το τελευταίο έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου για την υποβολή της αίτησης.
Επίσης μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα ΚΕΠ Βελεστίνου και στο ΚΕΠ Στεφανοβικείου.
Τηλ: 2425024290 – 2425041603
Επίσης η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά:
•Είτε ιδιωτικά, με χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών TAXIS στην ιστοσελίδα: https://www.idika.org.gr/teba
•Είτε μέσω του Δήμου Ρήγα Φεραίου ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης.