ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στα πλαίσια εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, πραγματοποιεί μία έρευνα μέσα από την οποία αποσκοπεί να προσεγγίσει την κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προσδοκίες για το μέλλον με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου. Το παρόν ερωτηματολόγιο, απαντάται ανώνυμα και παρακαλούμε για την προσεκτική και υπεύθυνη συμπλήρωσή του. Η διεξαγωγή ορθών κι ανταποκρινόμενων στην πραγματικότητα αποτελεσμάτων θα οδηγήσει στην ουσιαστική βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου. Παρακαλώ αφήστε κενά τα πεδία, που δεν επιθυμείτε να απαντήσετε.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Ρήγα Φεραίου
Σας έχω προσκαλέσει να συμπληρώσετε τη φόρμα ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ . Για να τη συμπληρώσετε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση :  https://docs.google.com/forms/d/1TMDajiysbAIhErCq1BsibK-XDzn3ZegJOJNTPWIPvgg/viewform?c=0&w=1