Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Στεφανοβικείου

Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Στεφανοβικείου

189.800
Την Τετάρτη 9η Σεπτεμβρίου 2015 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και ο καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Στεφανοβικείου», Π.Δ. 80.000,00€ χρηματοδοτούμενο από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημ. Νασίκας τόνισε ότι «Το Λαογραφικό Μουσείο έχει ως στόχο να αποτελέσει τον πυρήνα για την ανάδειξη του παραδοσιακού πολιτισμού της τοπικής μας κοινότητας ως σημαντικού παράγοντα, τόσο ιστορικά όσο και συγχρονικά, στη ζωή του Στεφανοβικείου και των ανθρώπων της. Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι, η δημιουργία και οργάνωση του Λαογραφικού Μουσείου Στεφανοβικείου θα αναδείξει τον ρόλο του παραδοσιακού / λαϊκού πολιτισμού στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές περιστάσεις. Με άξονα το Μουσείο εκτιμάται ότι η υφαντική και άλλες τέχνες και τεχνικές, παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, αντί για επιβιώματα του παρελθόντος και απλά μουσειακά εκθέματα, μπορούν να συνδεθούν άμεσα και οργανικά με τους ανθρώπους του Στεφανοβικείου, αναδεικνύοντας το Μουσείο σε ζωντανό κύτταρο της τοπικής μας κοινωνίας.
Το υλικό συλλέχθηκε από δύο κυρίως Συλλόγους την Επιστημονική Εταιρεία Στεφανοβικείου και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στεφανοβικείου.
Η προσπάθεια που ξεκινά είναι μακρά και επίπονη, αλλά έχοντας την στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση όλων των συμπατριωτών και συμπατριωτισσών μας -οι οποίοι έχουν ήδη προσφέρει τα «μέγιστα» και συνεχίζουν ακάματα και με την ίδια όρεξη, έχουμε την βεβαιότητα ότι το όνειρο όλων μας θα γίνει πραγματικότητα».