Ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ίδρυση Μουσείου Ριζομύλου»

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ίδρυση Μουσείου Ριζομύλου»

mu5
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου, για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «΄Ιδρυση Μουσείου Ριζομύλου» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 άξονας προτεραιότητας 4 προσέγγιση LEADER.
Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο κ. Νικόλαος Σαββανάκης, Πολιτικός Μηχανικός.
Το συγκεκριμένο αφορά την Ίδρυση και λειτουργία στο Ριζόμυλο της Δημοτικής ενότητας Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Μουσείου Λαογραφικής , Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνδεδεμένο και συνεργαζόμενο με την τοπική και ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
Η υποδομή και λειτουργία του προτεινόμενου Μουσείου, αλλά και οι παράλληλες δραστηριότητες του, έχουν σκοπό να συνεγείρουν την συνέργια των ανθρώπων της Δ.Ε. Κάρλας σε μια ακόμη πολιτισμική δράση που θα είναι η ενεργός λειτουργία του Μουσείου στο Ριζόμυλο, αλλά θα αποτελέσουν και πολιτισμικό κέντρο αναφοράς και πόλο πολιτισμού για την κοινωνία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Το Λαογραφικό Μουσείο της Τοπικής Κοινότητας Ριζομύλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου , θα δημιουργηθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κοινότητας Ριζομύλου σε χώρο εμβαδού περίπου 105τ.μ., το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται μέσα στην Κεντρική Πλατεία του οικισμού Ριζομύλου και στο οποίο θα γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων, προκειμένου να τοποθετηθούν τα εκθέματα.
Στο Μουσείο θα δημιουργηθούν ενότητες σχετικές με την ζωή , την θρησκεία , την εργασία, την κατοικία, τα ήθη και έθιμα του χωριού, βιβλία – μελέτες – έγγραφα που αναφέρονται στο Ριζόμυλο, παλιές φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες του χωριού . Ιδιαίτερη ενότητα θα δημιουργηθεί για την ανάδειξη του Ριζομύλου ως Μαρτυρικού Χωριού.
Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στον επισκέπτη, να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την πορεία του Ριζομύλου.
Οι δραστηριότητες του προτεινόμενου Μουσείου θα υλοποιηθούν προοδευτικά και θα ακολουθούν δύο βασικούς άξονες:
Πρώτον, την προβολή και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικού δυναμισμού.
Δεύτερον, την συνεργασία του προτεινόμενου Μουσείου με ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικά ινστιτούτα και άλλους συναφείς φορείς της Ελλάδας με σκοπό την διοργάνωση επισκέψεων ομάδων φοιτητών – σπουδαστών των φορέων αυτών στον χώρο του.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημ. Νασίκας ανέφερε ότι «με την παρούσα πρόταση θα δημιουργεί μια σειρά από θετικές επιδράσεις και επιρροές στην τοπική κοινωνία και οικονομία του Ριζομύλου, γεννώντας μια σειρά από πολλαπλασιαστικά οφέλη στους παρακάτω τομείς:
Πρώτον, στη χρήση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων. Οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την διαμόρφωση των εγκαταστάσεων θα προέρχονται από τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
Δεύτερον, στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Οι μηχανικοί και συνεργεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του προτεινόμενου Μουσείου θα προέλθουν από την τοπική αγορά. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα φιλοξενούνται από σχετικές τοπικές επιχειρήσεις.
Τρίτον, στην αξιοποίηση τουριστικών πόρων της περιοχής. Η πρόταση προβλέπει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η ίδρυση και η λειτουργία του προτεινόμενου Μουσείου Πολιτισμού, Λαογραφίας και Ιστορίας Ριζομύλου συνδεδεμένο και συνεργαζόμενο με την τοπική κοινότητα του Ριζομύλου θα αποτελέσει πόλο έλξης όχι μόνο τουριστών (ημεδαπών και αλλοδαπών) αλλά και επιστημόνων οι οποίοι, στα πλαίσια της δράσης του Μουσείου, θα επισκέπτονται το Ριζόμυλο.
Τέταρτον, στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης. Αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της δραστηριότητας του Μουσείου που θα καλυφθεί από το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Από την οπτική της λειτουργικότητας και της συμβολής μιας τέτοιας πρωτοβουλίας σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο αναφέρεται ότι συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικά ινστιτούτα και άλλους συναφείς φορείς της Ελλάδας όπου οι ομάδες των φορέων αυτών που θα επισκέπτονται το Μουσείο θα φιλοξενούνται σε τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό».