Ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Οικιστικές Αναπλάσεις στη Δ.Κ. Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Οικιστικές Αναπλάσεις στη Δ.Κ. Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου»

393221-2-480x240
Στο Βελεστίνο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ», με προϋπολογισμό δαπάνης 370.000,00€ από πιστώσεις του Π.T. “Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015”: με Αρ. Αποφ. Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου 83.6/2014
Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύχθηκε ανάχοδος η εταιρία “Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε.”.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας πλησίον Εθνικού Σταδίου της Δ. Κ. Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, επιφανείας 2.300,00 μ2.
Η πλατεία πλησίον του Εθνικού Σταδίου Βελεστίνου βρίσκεται σε χαρακτηριστικό σημείο της πόλης αφού από τις δύο πλευρές της περιβάλλεται από κτίρια εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, γυμνάσιο και βρεφονηπιακό σταθμό), ενώ στην τρίτη πλευρά συνορεύει με το Εθνικό Στάδιο Βελεστίνου.
Βασικό στόχο της ανάπλασης αποτελεί η λειτουργική σύνδεση της πλατείας με τις γειτονικές χρήσεις εκπαίδευσης και αθλητισμού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνικής δραστηριότητας των κατοίκων της πόλης. Στην ανάπλαση της συγκεκριμένης πλατείας περιλαμβάνεται και η κατασκευή οργανωμένης παιδικής χαράς, η οποία θα απευθύνεται στα μικρότερα παιδιά της πόλης και θα συνδέεται και άρρηκτα με τις δράσεις του βρεφονηπιακού σταθμού και του νηπιαγωγείου. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή επιπέδου που καλύπτεται με ξύλινη πέργκολα με τραπεζοκαθίσματα. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου που θα εξυπηρετεί την αυθόρμητη συνάθροιση των νέων, αλλά και μικρής κλίμακας δρώμενα.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας τόνισε ότι «ένα βασικό στοιχείο της ανάπλασης αποτελεί η εκτεταμένη χρήση φύτευσης, η οποία προσδίδει στην ανάπλαση της πλατείας πολλαπλά οφέλη. Η σκίαση κατά τους μήνες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας χαμηλώνει αισθητά τις επιφανειακές θερμοκρασίες των υλικών δαπεδόστρωσης και συμβάλει τα μέγιστα στη θερμική άνεση των χρηστών των υπό μελέτη υπαίθριων χώρων αλλά και των γύρω κτιρίων.
Μια δεύτερη και εν μέρει παραγνωρισμένη θετική επίδραση της βλάστησης στο μικροκλίμα του αστικού χώρου είναι ο δροσισμός που προσφέρει μέσω της εξατμοδιαπνοής. Δεδομένης της επαρκούς παροχής ύδατος, τα δέντρα και οι θάμνοι αντλούν από το περιβάλλον θερμότητα για τη διεργασία της εξατμοδιαπνοής, της απόδοσης δηλαδή στο περιβάλλον μέρους του νερού που απορροφούν από το έδαφος σε μορφή ατμού. Η άντληση θερμότητας από τον αέρα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας στο γύρω χώρο, με θετικότατες συνέπειες στο μικροκλίμα του άμεσου περιβάλλοντος.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση μετριάζεται επίσης από τη βλάστηση, κυρίως μέσω της εναπόθεσης σωματιδίων στη φυλλική επιφάνεια των δέντρων, αλλά και προσρόφησης μέρους των αερίων ρύπων από συγκεκριμένα είδη».