Αγιασμός Παιδικού Σταθμού Βελεστίνου

Αγιασμός Παιδικού Σταθμού Βελεστίνου

1439111201536358268
Σας προσκαλούμε στον αγιασμό που θα γίνει την Τρίτη 29/09/2015 και ώρα 9:00 π.μ. στο χώρο του παιδικού σταθμού Βελεστίνου.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ