Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

aktinovolia
Με στόχο τη διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, η οποία παράλληλα αποβλέπει στην ορθή και επιστημονικά εμπεριστατωμένη ενημέρωση, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μετάσχει στις εργασίες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρμοδιότητα τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης στο Δήμο και συγκεκριμένα στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου εγκαταστάθηκε σταθμός μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Στόχος, ο διαρκής έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών.
Το έργο αυτό αποβλέπει στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου διασύνδεσης όλων των σταθμών μέτρησης που θα εγκατασταθούν με το κέντρο δεδομένων, του οποίου οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου μας, θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και στην ορθή λειτουργία των πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας δήλωσε ότι “Βασικός στόχος του ανωτέρω έργου είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας σε σχέση με την αποδοτικότερη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων”.