Μετρήσεις ραδονίου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Μετρήσεις ραδονίου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

 
_info_untitled-12
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΑ) στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Μετρήσεων Ραδονίου έχει θέσει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα μετρήσεων των επιπέδων ραδονίου σε όλους τους νομούς της χώρας, με στόχο τη δημιουργία εθνικού χάρτη συγκεντρώσεων ραδονίου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής και σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Γραφείο Περιβάλλοντος), θα τοποθετηθούν σε κατοικίες  (σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο) 12 δοσίμετρα με σκοπό τον έλεγχο των οικοδομών για την έκλυση ραδονίου.
Οι κατοικίες πρέπει να είναι ισόγειες και κατοικήσιμες.
Η διενέργεια μετρήσεων ραδονίου σε όλη τη χώρα, είναι αναγκαία για τη δημιουργία του εθνικού χάρτη ραδονίου, που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εν όψει του προγράμματος αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κ. Ευάγγελο Καραμπέρη, έως την Τετάρτη 7-10-2015. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2425350229.