Πίνακας Αποτελεσμάτων και Διαδικασία Ενστάσεων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"

Πίνακας Αποτελεσμάτων  και Διαδικασία Ενστάσεων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"

1990ac324e26b7e716caf3c87ed6c195_XL
Από την Κοινωνική Σύμπραξη Μαγνησίας-Σποράδων, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Βόλου, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι οι αιτήσεις των οποίων για υπαγωγή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, έχουν απορριφθεί, να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του πίνακα ωφελουμένων του προγράμματος ΤΕΒΑ.
Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από Τετάρτη 21/10/2015 μέχρι και την Τρίτη 27/10/2015.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών της Κοινωνικής Σύμπραξης, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να προσέλθουν για να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησης τους και να υποβάλουν την ένστασή τους από τα σημεία εξυπηρέτησής τους, που είχαν οριστεί και είχαν καταθέσεις τις αιτήσεις τους.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέρχονται στα σημεία εξυπηρέτησης που έχουν ορίσει οι Δήμοι/Εταίροι και να ζητούν εκτύπωση του αυτοματοποιημένου εγκριτικού ή απορριπτικού μηνύματος, που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Τρίτη, 27η Οκτωβρίου 2015
Για την ανακοίνωση της ΤΕΒΑ πατήστε εδώ
Για πληροφορίες στο Δήμο Ρήγα Φεραίο καλέστε:
ΚΕΠ Βελεστίνου 24250-24290
ΚΕΠ Στεφανοβικείου 24250-41603