Πρόσκληση Προέδρων Τ.Κ. Στεφανοβικείου και Ριζομύλου για διάνοιξη γεωτρήσεων

Πρόσκληση Προέδρων Τ.Κ. Στεφανοβικείου και Ριζομύλου για διάνοιξη γεωτρήσεων

3685
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Στεφανοβικείου και Ριζομύλου κ.κ. Βασίλειος Ακριβούσης & Γεώργιος Ιβανούδης αντίστοιχα, καλούν όλους τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων σε συγκέντρωση την Κυριακή 8-11-2015 και ώρα 11:00 στα Κ.Α.Π.Η. των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων για λήψη αποφάσεων.
Επειδή μετά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αναφορικά με την ιεράρχηση των εργασιών στο έργο της λίμνης Κάρλα, οι οποίες ήταν:

  • Αναδασμός Στεφανοβικείου
  • Αρδευτικό κτημάτων
  • Διάνοιξη γεωτρήσεων

Δεν τηρήθηκαν τα προαναφερόμενα με συνέπεια να ξεκινήσουν την διάνοιξη των γεωτρήσεων με τον κίνδυνο, λόγω της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα να δημιουργηθούν ανεπανόρθωτες καταστροφές, όπως μη καταλληλότητας του πόσιμου νερού, ενεργοποίηση του ρήγματος και καθίζησης των χωριών Στεφανοβικείου και Ριζομύλου.
Η παρουσία όλων κρίνεται σημαντική για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες.