Ημερίδα για την Προστασία και τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσο – Βελεστίνου" του Ε.Π."Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"

Ημερίδα για την Προστασία και τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσο – Βελεστίνου" του Ε.Π."Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"

1390504481429598183


Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:00 στο Βελεστίνο, στο Πνευματικό Κέντρο Βελεστίνου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσο – Βελεστίνου” του Ε.Π. “Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013”.
Για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ