Ασθένεια στην καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στην περιοχή Καναλίων και Κερασιάς και ειδικότερα στην ποικιλία Φερρανιά

Ασθένεια στην καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στην περιοχή Καναλίων και Κερασιάς και ειδικότερα στην ποικιλία Φερρανιά

almond-prunus-amygdalus_i38k-1r
Μια νεοεμφανιζόμενη ασθένεια απειλεί την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς, στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, εδώ και λίγες μέρες, και κυρίως στην περιοχή Καναλίων και Κερασιάς, και ειδικότερα στην ποικιλία Φερρανιά.
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, αφουγκράζοντας την ανησυχία των αμυγδαλοπαραγωγών στην 27η Έκτακτη Συνεδρίασή του, στις 26 Νοεμβρίου 2015, με ομόφωνη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να κινηθεί αρμοδίως και να κοινοποιήσει έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί το πρόβλημα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Παράλληλα προγραμματίζονται κάποιες συναντήσεις με υπηρεσίες και ευρεία σύσκεψη για το πρόβλημα στην Τοπική Κοινότητα Καναλίων.