Συγχαρητήρια στη ΔΕΥΑΡΦ

Συγχαρητήρια στη ΔΕΥΑΡΦ

1ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Συγχαρητήρια στη ΔΕΥΑΡΦ για την συνεχή προσπάθεια της, ώστε να ανταπεξέλθει στο έργο της παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

2

3

4