ΟΧΙ στην κατάργηση του Λυκείου Καναλίων

ΟΧΙ στην κατάργηση του Λυκείου Καναλίων

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ - Copy
Εμμένοντας στη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση των δημοτών, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους συμπολίτες μας, για τις εξελίξεις στο θέμα των συνενώσεων των σχολείων του Δήμου μας, το οποίο γνωρίζουμε ότι απασχολεί πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς.
Στις 15-1-2016 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου, αποφάσισε ομόφωνα και έκανε δεκτή την παρακάτω εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Τρ. Παπαϊωάννου.
Στις 27/1/2011 το Υπουργείο παιδείας έστειλε επείγον έγγραφο (11136/Δ4) προς τους α) περιφερειακούς διευθυντές β) προς τους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε Νομού με θέμα συνενώσεις σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2011-2012.
Το έγγραφο αυτό στάλθηκε προκειμένου να διαμορφωθούν και να υποβληθούν άμεσα προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής με τις γεωγραφικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες τους.
Για τη διαμόρφωση αυτών των προτάσεων το έγγραφο επισημαίνει ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα εξής
1. Αν τα σχολεία που θα στεγάσουν τους μαθητές μετά τη συνένωση επαρκούν (Δεν επαρκούν. Σας αναφέρω ως παράδειγμα ότι στο λύκειο Βελεστίνου λόγω έλλειψης χώρου δύο αίθουσες αποδυτηρίων έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας).
2. Θα εκτιμηθεί η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο κατά πόσο είναι ήπιο η δυσπρόσιτο και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σ αυτό, τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής (ανάλογα το δρόμο αλλά και τις καιρικές συνθήκες) για την άφιξη στο νέο σχολείο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 λεπτά όσο αφορά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής είναι το δίκτυο (Κεραμίδι – Κανάλια 19 χλμ.), (Κανάλια – Κερασιά 5 χλμ), (Κερασιά – Βόλος 20 χλμ.), (Βόλος – Βελεστίνο 25 χλμ.) Σύνολο περίπου 70 χλμ.
Β. Το δίκτυο είναι ορεινό και δυσπρόσιτο με αντίξοες καιρικές συνθήκες. Γ. Η άφιξη στο νέο σχολείο υπερβαίνει κατά πολύ τα 45 λεπτά της ώρας. Είναι περίπου 2 ώρες).
3. θα εξεταστεί η εξέλιξη μαθητικού δυναμικού την τελευταία πενταετία ο ρυθμός μείωσης και ο προσδοκώμενος αριθμός φοιτώντων. (Η εξέλιξη μαθητικού δυναμικού την τελευταία πενταετία στο συγκεκριμένο σχολείο, σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση ενώ αναμένεται αυξητική τάση).
4. Η γνώμη των εκπροσώπων των νέων δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης διότι εκτός των άλλων με το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ όλα τα έξοδα των σχολείων περιέρχονται στους Δήμους. (Είναι γνωστό ότι ο Δήμος μας έχει ως πρώτη προτεραιότητα τα θέματα παιδείας καθώς επίσης δεν έχει οικονομικά προβλήματα και μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στα λειτουργικά αλλά και στα έξοδα συντήρησης των σχολικών μονάδων του. Ειδικά η το κτίριο που στεγάζεται το Γυμνάσιο και Λύκειο Καναλίων είναι ένα κτήριο που κατασκευάσθηκε κατά τη δεκαετία του 1980, και είναι πρόσφατα ανακαινισμένο. Βρίσκεται σε οικόπεδο 10 περίπου στρεμμάτων και έχει συνολικά τετραγωνικά περίπου 1850 (925 τ.μ. ο κάθε όροφος).
Συνεχίζει το έγγραφο να αναφέρει ότι το Σχολείο είναι ο πυρήνας της κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης με άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη που λαμβάνει η τοπική κοινωνία και κατά συνέπεια και το κράτος.
Επομένως οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν γνώμονα την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου στον οποίο ο νέος αύριο θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει να δραστηριοποιηθεί και να διαβιώσει.
Υπό αυτό το πρίσμα η εξέταση πρέπει να είναι κατά περίπτωση και όχι κεντρική και καθολική.
Με βάσει τα του εγγράφου ένα σχολείο δεν θα πρέπει να εξεταστεί σε καμία περίπτωση με βάσει τη λογική έσοδα μείον έξοδα
Συνεχίζοντας το έγγραφο αναφέρει ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε περιοχές που εμφανίζουν ικανοποιητικούς δείκτες οικονομικής ανάκαμψης και μετακίνησης πληθυσμού.
Το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται στα Κανάλια δίπλα από τη Λίμνη Κάρλα. Το έργο της ανασύστασης της Λίμνης Κάρλας είναι ένα έργο 350.000.000 περίπου ευρώ και βρίσκεται στη βόρεια πλευρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Με την ολοκλήρωσή του προσδοκούνται πολλαπλά οφέλη. Λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και του έργου της Κάρλας που ανοίγει νέους ορίζοντες δραστηριοτήτων άρχισε είδη τάση μετοίκησης στην περιοχή. Το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκετε στα Κανάλια, είναι το μόνο στη βόρεια πλευρά της λίμνης και εξυπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια μέχρι σήμερα τις ανάγκες τριών χωριών. Τα Κανάλια με 1900 περίπου εγγεγραμμένους δημότες, το Κεραμίδι με 1550 περίπου εγγεγραμμένους δημότες, και η Κερασιά με 350 περίπου εγγεγραμμένους δημότες.
 
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου αμέσως εισήγαγε το θέμα για λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφάσισε ομόφωνα την παραμονή του Λυκείου Καναλίων ως έχει και όχι την υποβάθμισή του σε Λυκειακές Τάξεις.
Στην απόφασή του αυτή το Δήμος αιτιολογεί τους λόγους που είναι ακριβώς αυτοί που αναφέρονται στο συγκεκριμένο έγγραφο.
Ο Δήμαρχος Δημ. Νασίκας επεσήμανε ότι «για όλους αυτούς τους λόγους το Γυμνάσιο Λύκειο Καναλίων πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να παραμείνει ως έχει. Αυτά ήταν τα ατράνταχτα επιχειρήματά μας, που αφορούν την παραμονή του Λυκείου Καναλίων ως έχει. Βασιστήκαμε στην εγκύκλιο που το ίδιο το Υπουργείο είχε εκδώσει και ανέφερε ποια κριτήρια θα έπρεπε να πληροί μία σχολική μονάδα, προκειμένου να παραμείνει ως έχει. Τελικά το Υπουργείο τότε δέχθηκε τις εισηγήσεις μας και το σχολείο (Λύκειο Καναλίων) παρέμεινε αλλά με έναν τρόπο αβέβαιο. Δηλαδή παρατάθηκε η θητεία του. Από το 2011 έως το 2016 αναγκαζόμαστε κάθε χρόνο να εξηγούμε τα αυτονόητα στον εκάστοτε Υπουργό ή Υφυπουργό και δίδεται κάθε χρόνο παράταση. Ένα σχολείο δεν θα πρέπει να εξεταστεί σε καμία περίπτωση, με βάση τη λογική έσοδα μείον έξοδα».