Προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.Φ.) για το Οικονομικό Έτος 2016

Προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.Φ.) για το Οικονομικό Έτος 2016

5e372a78a6d34d1aaee4f6982a72127f
Ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.Φ.) για το Οικονομικό Έτος 2016 ψηφίσθηκε από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/2016 Ειδικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου 2016 μετά την 31/18-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80.
Για να δείτε τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ
Για να δείτε την ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού πατήστε εδώ
Για να δείτε την απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.Φ. πατήστε εδώ