Νέα επείγουσα ανακοίνωση για πληρωμή ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ

Νέα επείγουσα ανακοίνωση για πληρωμή ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ

1
Καταληκτική ημερομηνία για εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ μέχρι 31 Μαρτίου 2016, στο λογαριασμό ΚΜΠ 715.
Καλούνται όλοι οι ασφαλιζόμενοι να ελέγξουν αν οφείλουν, στον αριθμό 1540, με το ΑΦΜ τους.
α) Όσοι παραγωγοί επέλεξαν να κάνουν απ΄ευθείας κατάθεση οι ίδιοι, πρέπει να καταθέσουν μέχρι 31 Μαρτίου 2016 ολόκληρο το ποσό, διαφορετικά δεν είναι ασφαλισμένοι.
β) Όσοι παραγωγοί επέλεξαν εξουσιοδότηση και χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού, πρέπει να ελέγξουν αν έχει κρατηθεί από το λογαριασμό τους το 90% της συνολικής ασφαλιστικής εισφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο ΕΛΓΑ θα χρεώσει το λογαριασμό με το υπόλοιπο ποσό στις 31/3/2015, αν επαρκούν τα χρήματα που υπάρχουν στο λογαριασμό ή όταν καταβληθεί το υπόλοιπο των επιδοτήσεων.
 
Προσοχή: Ειδικά για όσους παραγωγούς περιμένουν αποτελέσματα ή πληρωμή για ζημιές που έγιναν το 2015 (πχ αμύγδαλα, τριφύλλι, βαμβάκι), άποψή μας είναι να καταθέσουν το υπόλοιπο ποσό, έστω κι αν είναι μικρό, οι ίδιοι στη τράπεζα Πειραιώς μέχρι 31/3/2016 με το ΑΦΜ τους.
Oι ανταποκριτές ΕΛΓΑ