Ολοκλήρωση Εκθεσιακού Χώρου – Κέντρου Πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής»

Ολοκλήρωση Εκθεσιακού Χώρου – Κέντρου Πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής»

WP_20160321_001
Σύντομα παραδίδεται το έργο «Εκθεσιακός χώρος – Κέντρο Πολιτισμού *ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ*» στους κατοίκους του Δήμου Ρήγα Φεραίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, ένα έργο πνοής για τον τόπο του Βελεστίνου, τη γενέτειρα του μεγάλου Εθνομάρτυρα ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ – ΦΕΡΑΙΟΥ, το οποίο αποτελούσε όραμα όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη μίας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του Ελληνικού και Βαλκανικού χώρου.
Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού που θα είναι αφιερωμένος στον μεγάλο εθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή, στον οποίο προγραμματίζουμε να φιλοξενήσουμε διάφορες πολιτιστικές και ιστορικές δράσεις. Με ψηφιακά μέσα, με σύγχρονα εργαλεία, με καινοτόμες δράσεις, θα φιλοξενεί την περίφημη Χάρτα του Ρήγα και άλλα σπουδαία αρχειακά έγγραφα και βιβλία.
Το Κέντρο Πολιτισμού θα είναι ο τόπος που όλοι, θα μπορούν να δημιουργήσουν και να εμπνεύσουν τις νέες δράσεις στον πολιτισμό και στις τέχνες. Ο ρόλος ενός εκθεσιακού κέντρου μέσα στο Βελεστίνο, και μάλιστα με θέμα που αναφέρεται στην σημαντικότερη ιστορική προσωπικότητα του τόπου, είναι ιδιαίτερα βαρύνων όχι μόνον στη λειτουργία και στην εικόνα της πόλης και ολόκληρης της περιοχής, αλλά και πανελλήνια στα πολιτιστικά δρώμενα.
Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραίος (Βελεστίνο 1757-Βελιγράδι 1798) υπήρξε πρόδρομος και πρωτομάρτυρας της ελευθερίας αλλά και ένας από τους προδρόμους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η απήχηση που είχε το εγερτήριο σάλπισμά του και ο μαρτυρικός του θάνατος τον ανέδειξαν πρόδρομο και πρωτομάρτυρα των απελευθερωτικών αγώνων του ελληνικού έθνους. Η προσωπικότητα, η ιστορία της ζωής του και το επαναστατικό έργο του έγιναν μύθος πανελλήνια. Ένα εκθεσιακό κέντρο αφιερωμένο στην ιστορία και τα έργα του Ρήγα είναι όχι μόνον αιτιολογημένη αλλά και απαραίτητη πολιτιστική δράση με ακτινοβολία σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας δήλωσε ότι: «σύμφωνα με τις διεθνείς μουσειολογικές διακηρύξεις, η βασική λειτουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου είναι να ερευνά, να διασώζει, να διατηρεί και να εκθέτει – ανάλογα με το αντικείμενό του- την ιστορική και πολιτιστική ή οικολογική κληρονομιά ενός τόπου, με ισχυρό κοινωνικό προσανατολισμό και χαρακτήρα κατ’ εξοχήν εκπαιδευτικό. Η σύγχρονη Μουσειολογία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Πρεσβεύει ότι πρωταρχικός σκοπός ενός μουσείου είναι να εξασφαλίζει τις συνθήκες για μια σωστή ολοκληρωμένη επικοινωνία με όλους, ώστε να πληροί μια πράξη πολιτιστική και εκπαιδευτική που καθιστά τον λαό ευαίσθητο στις διάφορες μορφές της γνώσης και του Πολιτισμού. Τότε η μουσειακή έκθεση γίνεται ένα «εργαλείο» που χρησιμοποιείται από κάθε κατηγορία πολιτών και τους κάνει κοινωνούς μιας ευρύτερης γνώσης που προάγει την παιδεία και την κουλτούρα τους. Ένα σύγχρονο εκθεσιακό ίδρυμα στοχεύει στην επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των ομάδων του τοπικού και περιοδεύοντος ανθρώπινου δυναμικού, με ερμηνευτική προσέγγιση και διάθεση να εκπληρώνει τις λειτουργίες πληροφόρησης των επισκεπτών και εντοπισμού της σημασίας των ιστορικών γεγονότων μέσα στα γενικότερα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια».
Επίσης, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, καθώς εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Τουρισμού. Τον Σεπτέμβριο του 2014 η σημερινή δημοτική αρχή, παρέλαβε το έργο σε φάση κατασκευής και εξέλιξης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης δαπέδου, εσωτερικοί χρωματισμοί, τοποθέτησης εξοπλισμού με ξύλινες επενδύσεις κλιματιστικών – ξύλινες εκθεσιακές επιφάνειες, ξύλινες πινακίδες εποπτικού υλικού, ξύλινες κατασκευές με ενσωματωμένες προθήκες αρχειακού υλικού και εσωτερικό φωτισμό, προθήκη «Χάρτας Ρήγα» με εσωτερικό φωτισμό, προθήκες ιστορικών εγγράφων-εντύπων, χαρακτικών, καλλιτεχνική επιγραφή εκθεσιακού κέντρου «Ρήγας Βελεστινλής» στην κεντρική όψη και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, ώστε με την ολοκλήρωσή του να παραδοθεί σύντομα στο κοινό.