Δημιουργία ΚΔΑΠ στην Τ.Κ. Καναλίων Δήμου Ρήγα Φεραίου

Δημιουργία ΚΔΑΠ στην Τ.Κ. Καναλίων Δήμου Ρήγα Φεραίου

KDAP
Με συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και του Νομικού Προσώπου προγραμματίζεται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στην τοπική κοινότητα Καναλίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Το Κέντρο είναι χώρος έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12. Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η ενασχόληση των παιδιών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρα, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με την ατομική και οργανωμένη δραστηριότητα, η καλλιέργεια και διερεύνηση των κλίσεων, των δεξιοτήτων, η δημιουργικότητα και αυτοέκφραση τους και τέλος η εξυπηρέτηση των γονέων.
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ρήγα Φεραίου κα Β. Παπανικολάου-Χατζοπούλου δήλωσε ότι «Στη συνεχή διερεύνηση των δραστηριοτήτων μας αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ακόμη Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην τοπική κοινότητα Καναλίων. Έγινε ενημέρωση στους γονείς για τη δράση του προγράμματος και η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Η Δημοτική Αρχή και το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με συντονισμένες προσπάθειες θα προγραμματίσει την ίδρυση και λειτουργία του ΚΔΑΠ Καναλίων σε σύντομο χρονικό διάστημα».
Ήδη λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στο Δήμο μας Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) καθημερινά. Οι δράσεις που υλοποιούνται βρίσκουν μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση από γονείς και παιδιά. Πραγματοποιήθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους αρκετές εκδηλώσεις τόσο ψυχαγωγικές όσο και εκπαιδευτικές.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας δήλωσε ότι «Ανάσα για δεκάδες οικογένειες στην τοπική κοινότητα Καναλίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου θα αποτελέσει η δημιουργία του ΚΔΑΠ, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό θα αξιοποιεί δημιουργικά το χρόνο των παιδιών μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου».