Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Χωρίς τίτλο
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου θα προβεί στην πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης  (3) διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πολιτικής προστασίας
Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ