Αλλαγή ονομασίας της Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου & του Πυροσβεστικού Σταθμού ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου & σε Πυροσβεστικό Σταθμό ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου

Αλλαγή ονομασίας της Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου & του Πυροσβεστικού Σταθμού ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου & σε Πυροσβεστικό Σταθμό ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου

Β ΒΙΠΕ
pirosvestiki1-598x320
Στην 8η/26-4-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου με την υπ΄ αριθ. 94/2016 απόφασή του, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρη Νασίκα, για υποβολή αιτήματος-πρότασης στην ΕΤΒΑ για την αλλαγή της ονομασίας της Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου, καθώς και την υποβολή αιτήματος-πρότασης στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για αλλαγή της ονομασίας του Πυροσβεστικού Σταθμού ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε Πυροσβεστικό Σταθμό ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας ανέφερε ότι: «Όπως είναι γνωστό μέσα στα όρια του Δήμου Ρήγα Φεραίου, υπάρχει η βιομηχανική περιοχή, που φέρει την ονομασία Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στην οποία δραστηριοποιούνται πολλές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και άλλες επιχειρήσεις. Επίσης στην περιοχή δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και εργαζομένων και υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα συνεργατών από άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η περιοχή αυτή είναι εκτός των ορίων του Δήμου Βόλου και προκειμένου να αναδειχθεί η τοπική ταυτότητα της περιοχής του Βελεστίνου ως έδρα του καλλικρατικού Δήμου Ρήγα Φεραίου και της γενέτειρας του Εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή, προτείνεται η αλλαγή ονομασίας της παραπάνω βιομηχανικής περιοχής σε ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου, με ό,τι και όσα θετικά έχει αυτό. Ανάλογο είναι και το αίτημα και για πυροσβεστικό σώμα. Το κληροδότημα του Εθνεγέρτη ΡΗΓΑ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ-ΦΕΡΑΙΟΥ αποτελεί πιστεύω το ισχυρότερο πολιτισμικό κεφάλαιο τόσο για το Δήμο μας όσο και για την ευρύτερη περιοχή» .