Πυροσβεστική Διάταξη για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Πυροσβεστική Διάταξη για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

image58
Με την υπ’ αριθμ 1/2016 Πυροσβεστική Διάταξη της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας ανακοινώνονται τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
Κατόπιν τω ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι για την καύση των εκτάσεων που προβλέπονται στην 1/2016 Πυροσβεστική Διάταξη απαιτείται η έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, και θα είναι πιο αποτελεσματικό να γίνεται ομαδική καύση,  ώστε να δύναται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία να παρευρίσκεται με υδροφόρο όχημα.
Για να δείτε την Πυροσβεστική Διάταξη πατήστε εδώ