Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Τηλεμετρίας & Αυτοματισμών Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Τηλεμετρίας & Αυτοματισμών Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ρήγα Φεραίου

Χωρίς τίτλο1
Υποβλήθηκε προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»), με δικαιούχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρήγα Φεραίου το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου».
Ο προϋπολογισμός του είναι 888.883,69 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η κατασκευή του έργου θα έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης εντός 12 μηνών από την έναρξη των εργασιών.
Το σύστημα εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας ειδοποιεί κατάλληλα ώστε να προφυλάσσει την εγκατάσταση από βλάβες.
Περιλαμβάνονται πέντε δεξαμενές, δεκατέσσερα αντλιοστάσια και δύο αντλιοστάσια /δεξαμενές τα οποία θα ελέγχονται από επτά Κεντρικούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΚΤΣΕ), καθώς και δεκατέσσερις Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης/Ροής (ΤΣΕΠΡ).
Οι Κεντρικούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΚΤΣΕ) δέχονται εντολές από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) και θα μεταβιβάζουν στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) προκαθορισμένες πληροφορίες. Οι επτά ΚΤΣΕ αποτελούνται από την κεντρική δεξαμενή του Βελεστίνου και τις δεξαμενές της Χλόης, Αγίου Γεωργίου, Αερινού, Περιβλέπτου, Μικρού Περιβολακίου και Ελευθεροχωρίου.
Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο διοίκησης / διαχείρισης του δικτύου, ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο. Θα υπάρχει λογισμικό πρόγραμμα που θα παρέχει στον διαχειριστή ή τους διαχειριστές του συστήματος τα στοιχεία και τις απαραίτητες αναφορές προκειμένου να έχουν μια εικόνα και να διαχειριστούν τις σχετικές διεργασίες που επιτελούνται.
Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου μεταφέρουν δεδομένα στον κεντρικό σταθμό από όπου θα ανακτώνται από το πρόγραμμα σύμφωνα με το προγραμματισμό τους, τα οποία θα παρουσιάζουν δεδομένα σε οθόνες γραφικών σχεδιασμένες κατάλληλα για την εφαρμογή.
Τέλος, θα υπάρχει και ένας φορητός σταθμός ελέγχου. Πρόκειται για έναν φορητό υπολογιστή ο οποίος θα διαθέτει και ενσωματωμένο modem απ΄ όπου θα παρέχεται η δυνατότητα του συνολικού ελέγχου και τηλεχειρισμού όλου του συστήματος.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡΦ κ. Αθανάσιος Βλάχος ανέφερε ότι: «Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται σε πραγματικό εκσυγχρονισμό του Δικτύου, σε ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος και στην προμήθεια του πιο σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος. Η τηλεμετρία είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία επικοινωνίας μέσω της οποίας συλλέγονται δεδομένα, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, από απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία και μεταδίδονται στην οθόνη του χρήστη. Με την τηλεδιαχείριση θα μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουμε και να εντοπίζουμε προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και στις γεωτρήσεις αλλά επίσης σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Η απομακρυσμένη διαχείριση έχει προφανή οφέλη για την επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί όπως άμεση ενημέρωση, διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών, περισσότερος χρόνος για αντίδραση και ανταπόκριση, εξοικονόμηση πόρων».