Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Χωρίς τίτλο
Κάνοντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την προάσπιση και την προστασία του περιβάλλοντος, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προχωρά μετά την τοποθέτηση των μπλε κάδων και τους κώδωνες συλλογής γυάλινων υλικών, στην ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) και αποβλήτων λαμπτήρων, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Με την τοποθέτηση κοντέϊνερ συλλογής μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο εργοτάξιο του Δήμου στο Βελεστίνο, δημιουργεί το σημείο υποδοχής, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των δημοτών.
Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του τόσο σημαντικού προγράμματος, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου καλεί σε συνεργασία όλους τους δημότες, κατοίκους, φορείς και τους καταστηματάρχες, προκειμένου να αποσύρουν μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση, κλπ) που δεν λειτουργούν, μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για να παραλάβει την παλιά συσκευή τους στo τηλέφωνο 2425350229 με υπεύθυνο τον κ. Ευάγγελος Καραμπέρη.
Παράλληλα, οι πολίτες, μπορούν να μεταφέρουν οι ίδιοι το σύνολο των συσκευών που θέλουν να αποσύρουν στο κεντρικό χώρο συλλογής τους, στο αμαξοστάσιο του Δήμου στο Βελεστίνο, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον ανωτέρω υπεύθυνο υπάλληλο της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου πρεσβεύει ότι η ανακύκλωση είναι το μέσον να απομειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι οι παλιές ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές μπορούν αποφέρουν περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, αφού εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ παράλληλα περιορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης.
Ο συντονιστής της Επιτροπής εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ρήγα Φεραίου κ. Ιωάννης Σκρίμπας τόνισε: «Μεταφέρουμε το μήνυμα, ενημερώνουμε τους συνδημότες μας και τους προτρέπουμε να στηρίξουν μαζί μας την προσπάθεια για να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο το περιβάλλον. Είναι υποχρέωσή μας προς τις επόμενες γενιές η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Εξάλλου δρομολογούμε την επέκταση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα της ανακύκλωσης. Με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων έχουμε καταθέσει προτάσεις για την κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, τη δημιουργία πράσινων σημείων, καθώς και την ανακύκλωση τηγανέλαιων, ελαστικών και μπαταριών. Έτσι, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αστικά στερεά απόβλητα της ανακύκλωσης».