Οριστική λύση στο πρόβλημα υδροδότησης στην Τ.Κ. Αερινού

Οριστική λύση στο πρόβλημα υδροδότησης στην Τ.Κ. Αερινού

udrodotisi
Με την υποβολή φακέλου (Μάρτιος 2016) στην πρόσκληση 010 με τίτλο «Έργα Εξασφάλισης Επαρκούς και Ποιοτικού Ύδατος» της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου αιτήθηκε τη χρηματοδότηση του έργου που αφορά την αξιοποίηση της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Περιφέρεια» Τ.Κ. Αερινού καθώς και την ηλεκτροδότησή της. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων/νου Αγοραστού εντάχθηκε το ανωτέρω έργο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ανωτέρω πρόσκληση αφορά σε έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν στη Θεσσαλία. Ως πρώτη προτεραιότητα τίθεται η αντιμετώπιση αναγκών για θέματα εξασφάλισης επάρκειας και ποιότητας ύδατος με παρεμβάσεις στα εξωτερικά υδραγωγεία. Εξ αυτών, ως προτεραιότητα ορίζεται η κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών που παρουσιάζουν πρόβλημα ποιότητας ύδατος με αποδεδειγμένη υπέρβαση των χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων της σχετικής Κ.Υ.Α.
Αναλυτικότερα το προτεινόμενο έργο αξιοποίησης της γεώτρησης Αερινού περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, κατασκευή οικίσκου, περίφραξη του χώρου της γεώτρησης & ηλεκτροδότησή της.
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου θα δρομολογήσει άμεσα τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου, για την επιλογή αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τεθεί σε λειτουργία η γεώτρηση.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας δήλωσε ότι: «Αξιοποιώντας τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξαμε έργα υποδομής που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του παρεχόμενου νερού στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Αερινού. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να διασφαλιστεί με κάθε μέσο η άριστη ποιότητα πόσιμου νερού προς τους πολίτες. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά στον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό για τον καθοριστικό ρόλο του στην ταχύτατη έκβαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 απορροφώντας άμεσα νέους ευρωπαϊκούς πόρους με σκοπό τη χρηματοδότηση Δήμων σε βασικά έργα υποδομής».