φωτογραφία του 2ου Διαδικτυακού Διαγωνισμού Φωτογραφίας που προκήρυξε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με θέμα «Γωνιές – γειτονιές»

φωτογραφία του 2ου Διαδικτυακού Διαγωνισμού Φωτογραφίας που προκήρυξε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με θέμα «Γωνιές – γειτονιές»

Μανιατη Μαρία - Αντίγραφο
Στο 2ο Διαδικτυακό Διαγωνισμό Φωτογραφίας που προκήρυξε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με θέμα «Γωνιές – γειτονιές» νικήτρια αναγγέλθηκε η κα. Μαρία Μανιάτη, σπουδάστρια του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών μέσων του ΤΕΙ Αθήνας