Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου σχετικα με τη σύνδεση εγκαταστάσεων της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. και με τη σιδηροδρομική γραμμή στο Σ.Σ. Βελεστίνου

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου σχετικα με τη σύνδεση εγκαταστάσεων της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. και με τη σιδηροδρομική γραμμή στο Σ.Σ. Βελεστίνου

1468234561931967804
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση  για την εκτέλεση εργασιών για την σύνδεση εγκαταστάσεων της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. με τη σιδηροδρομική γραμμή στο σιδηροδρομικό σταθμό Βελεστίνου.
Στην 15η/2016 τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου αποφασίστηκε ο ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής με στόχο την διερεύνηση του θέματος και σχετική ενημέρωση από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στην 18η/2016 τακτική συνεδρίασή του, την Παρασκευή 9-9-2016, το Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου αποφάσισε την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος κατά της σύνδεσης των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. με τη σιδηροδρομική γραμμή στο Σ.Σ. Βελεστίνου
Αναλυτικά το ψήφισμα: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου, προασπίζοντας τα δικαιώματα των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, απαιτεί την ακύρωση οποιασδήποτε διαδικασίας για την σύνδεση των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. με τη σιδηροδρομική γραμμή στο σιδηροδρομικό σταθμό Βελεστίνου, λόγω επικινδυνότητας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, μιας και η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή θα διασχίζει κάθετα τον κεντρικό δρόμο προς Βελεστίνο που αποτελεί τη μοναδική είσοδο από Βόλο για Βελεστίνο.
Κάθε προτεινόμενο έργο οφείλει να εξετάζεται με βάση την βούληση και το συμφέρον της κοινωνίας.
Απαιτούμε την ακύρωση της ανωτέρω διαδικασίας και ζητούμε από τους εμπλεκόμενους φορείς να φροντίσουν ώστε να βρεθεί εναλλακτική λύση που θα εξυπηρετεί όλους μας» καταλήγει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου.