Πρόσκληση εγκαινίων νέου ΕΠΑΛ Βελεστίνου την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση εγκαινίων νέου ΕΠΑΛ Βελεστίνου την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΓΚΑΙΝΙΑ